Centrum vědomé stopy pohybu

Centrum vědomé stopy pohybu (CVSP)

„Jakýkoliv lék se dá nahradit správným pohybem, ale správný pohyb nelze nahradit žádným lékem.“ Hippokrates

„Umět dobře psát, znamená umět dobře myslet.“ Pascal

Centrum vědomé stopy pohybu (CVSP) se nachází v nově zrekonstruovaných prostorech Malý Karlín v Šaldově 5,

v dynamicky se rozvíjející městské části Prahy 8.

Nabízí pravidelná cvičení, kurzy a semináře na principu Metody vědomé stopy pohybu© pro různé věkové kategorie, pro odbornou

i laickou veřejnost. Cvičení skupinová, ale i individuální lekce a konzultace.

CVSP naplňuje a rozvíjí podstatu Metody vědomé stopy pohybu©:

Od kultivace pohybu k vědomé stopě pohybu – grafickému záznamu.

Pohyb se kultivuje na základě prvků z pohybového systému tai-chi. Vědomá stopa pohybu se realizuje na principu kreativního záznamu prožitku pohybu, kde médiem je nejdříve voda.

K vědomé stopě pohybu se používají netradiční nástroje, také prsty, štětce a pera.

Napadlo vás někdy, že ručně psané písmo je záznamem našeho vědomého pohybu? CVSP mimo jiné usiluje o zachování gramotnosti,

ve smyslu kultivace pohybu a jeho kreativního záznamu. Stopy výtvarné, grafické, kaligrafické, psací…

Cílem CVSP je péče o propojení mysli a těla, kultivace pohybu, činnosti zaměřené na pochopení a realizaci principu dynamické harmonie jin-jang v různých aspektech.

Relaxace, ale zároveň rozvoj soustředění a kreativity, možnost individuálního sebevyjádření, vnitřní práce a osobního rozvoje.

 

Aktuální nabídka kurzů duben - červen 2022

Název kurzu Den a čas Cena
1. Vědomý pohyb – základy tai-chi / "falešní začátečníci" ST 17:30 - 18:30 3 000 Kč /11 lekcí
2. Vědomý pohyb / tai-chi / mírně pokročilí PO 17:30 -18:45 3 100 Kč /11 lekcí
3. Vědomý pohyb / tai-chi / pokročilí PO 17:30 - 19:30 3 600 Kč /11 lekcí
4. Vědomá stopa pohybu / základy kaligrafie – psaní znaků ST 18:45 - 19:45 3 000 Kč /10 Lekcí

Závazná přihláška

Program jednotlivých kurzů:

1. Vědomý pohyb – základy tai-chi / "falešní začátečníci"

Skupina vědomý pohyb – základy tai-chi / falešní začátečníci je určena všem zájemcům, kteří již mají nějaké zkušenosti s tai-chi. Kurz navazuje na kurzy předešlé. Samotná praxe cvičení je zaměřená na vědomý pohyb – propojení mysli a těla, prohloubení dechu, uvolnění napětí a energetických bloků v těle, celkovou koordinaci pohybu a harmonizaci osobnosti. K tomu využívá jednotlivé pozice, formy a sestavy tai-chi. Tai-chi pomáhá získat ztracený pocit celistvosti, je ověřený pomocník v boji se stresem a únavou, podporuje, rozvíjí a zachovává pružnost celého těla. V pravém slova smyslu nabízí meditaci v pohybu. Samotná praxe se odehrává na základě pozorování a napodobování předváděného pohybu jednotlivých pozic a sestav. Cvičí se například Qigong pěti zvířat, Osm kusů brokátu, dlouhá forma stylu Jang, Kánon 13. základních forem a základní cvičení ve dvojicích. Cvičení jsou vedená v klidném tempu, bez nároků na sportovní výkony a kondici účastníků. Cílem je vědomý pohyb, propojení mysli a těla, relaxace, uvolnění, zlepšení koordinace a soustředění, zvyšování pružnosti, radost a celková harmonie. Začátek kurzu: 6. 4. 2022

2. Vědomý pohyb / tai-chi / mírně pokročilí

V pondělí od 17:30 -18:45 probíhá společné cvičení mírně pokročilé a pokročilé skupiny. Cvičení je určeno všem, kteří mají zájem aktivně prohlubovat své dovednosti ve smyslu opakování forem a vnitřní práce s formami, které vede k hlubšímu pochopení a realizaci principů umění tai-chi. Kurz bude zaměřen na dlouhou formu Wudang a dále se budou procvičovat následující formy: Otce a matky stylu San Feng, dlouhá forma stylu Jang, tzv. „108“ (část Země, Člověk a Nebe), harmonizační sestava Qigong taijiquan (taoistická rozcvička), Pět zvířat, Kánon 13. základních forem, 8 sil a 8 metod v pohybu i staticky, energetické kruhy a jednoduchá cvičení ve dvojicích. Začátek kurzu: 11. 4. 2022

3. Vědomý pohyb / tai-chi / pokročilí

Cvičení pokročilé skupiny plynule navazuje na společné cvičení s mírně pokročilou skupinou. V samostatně vyhrazeném času se bude pokročilá skupina zabývat cvičením celé sestavy Tai-chi sedmi hvězd, výukou sestavy 12 cest pružných nohou stylu Shaolin, Bakua - 8 technik, Bakua základní kruh, Bakua 9 paláců. Kurz je zaměřen na vnitřní práci, hlubší pochopení a realizaci principů tai-chi v praxi. Začátek kurzu : 11. 4. 2022

4. Vědomá stopa pohybu / základy kaligrafie – psaní znaků

Kurz probíhá v prostorách výtvarného ateliéru v přízemí Centra vědomé stopy pohybu. Cílem kurzu je seznámení se základními principy východní kaligrafie směřující k psaní znaků. Kurz volně navazuje na předešlé kurzy a je přizpůsoben individuálních schopnostem zájemců. Kurz je vhodný pro začátečníky i mírně pokročilé zájemce o kaligrafii, vědomý pohyb a jeho stopu. Kurz naplňuje základní poslání a myšlenku Centra vědomé stopy pohybu - od harmonizace pohybu k vědomé stopě pohybu, proto je Ideální v kombinaci s cvičením, ale není to podmínkou. Kurz je otevřen pro všechny zájemce. Začátek kurzu:30. 3. 2022

Platba

Převodem na účet: 35-0105850247/0100 (do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno a název kurzu)

Individuální lekce a konzultace:

pondělí 19:30 - 20:30 a středa: 10:00 – 11:30 

Na základě objednání předem jsou k dispozici všem, bez rozdílů pokročilosti a znalosti jednotlivých forem.

Program individuálních lekcí se řídí požadavky a potřebami zájemce.

Individuální lekce a konzultace jsou k dispozici také těm, kteří již aktivně pracují s Metodou vědomé stopy pohybu© ve své praxi. 

cena: 60 min / 1 200 Kč, 90 min /1700 Kč

Zážitkové lekce Metody vědomé stopy pohybu pro dospělé 

Jedná se o jedinečný zážitek zpětné vazby ve smyslu pochopení obecných principů tai-chi a jejich aplikace na grafickou stopu pohybu.

Osobitý zážitek propojení mysli a těla, zkušenost přímého propojení vědomého pohybu do vědomé - grafické stopy pohybu, rozvoj kreativity a individuálního vyjádření.

Médiem je voda a grafická stopa se dělá na papíry velkého formátu různými nástroji.

Velmi vhodné pro zájemce o Metodu vědomé stopy pohybu a následně o akreditovaný kurz v rozsahu 20 hodin.

Na základě domluvy předem pro skupinu minimálně 3, maximálně 10 zájemců.

60 min / 1800 Kč = celková cena pro skupinu, pomůcky v ceně lekce

Další připravované kurzy 

Vědomá stopa pohybu / rukopis, krasopis a kaligrafie západní - latinková 

Doporučené vybavení

Volné vzdušné oblečení, pohodlná sálová obuv se světlou čistou měkkou podrážkou, láhev s pitím. Do tělocvičny není povoleno vstupovat s černou podrážkou zanechávající na podlaze šrámy ani v obuvi s hlubokými drážkami.

Pro kurz kaligrafie jsou pomůcky zahrnuty v ceně kurzu.

Místo konání

Malý Karlín, Šaldova 5, Praha 8 (zadní trakt, vchod dvorem)
metro B stanice Křižíkova, tramvaj stanice Křižíkova, anebo Urxova

Kdo kurzy vede?

Všechny kurzy vede osobně autorka Metody vědomé stopy pohybu© akad.mal. Táňa Svatošová

Kontakt