Aktuálně

Metoda vědomé stopy pohybu pro dospělé 

již třetí jednodenní aktivní sebezkušenostní seminář, který propojuje pohyb a jeho grafickou stopu

termín: sobota 22. září 2018

místo:  MŠ Sokolovská 182, 180 00 Praha 8 – tělocvična a zahrada

čas: 9:00 – 15:30 (5 hodin aktivit + přestávky a pauza na oběd)

počet účastníků: minimálně 8, maximálně 12

cílová skupina: dospělí, lidé zajímající se o osobní rozvoj, smysluplný vědomý pohyb

a kreativitu

cena: 850 Kč (170Kč / 1 hod), pomůcky v ceně semináře

Program: Seminář účastníkům nabídne pohyb na základě vybraných prvků systémů tai-chi. Následovat bude grafický záznam pohybu na velké formáty papíru. Jako médium bude použita voda, jako nástroje prsty, dále malé houbičky a štětce. Grafická stopa bude vedena ve smyslu kaligrafického projevu.

Předešlé znalosti a zkušenosti výtvarného či pohybového charakteru nejsou podmínkou.

Cíl semináře: nabídnout dospělým lidem aktivní prožitek propojení mysli a těla, napodobováním předváděného pohybu a následně jeho výtvarné, grafické stopy. Díky pohybu v koordinaci s dechem docílit zklidnění, uvolnění mysli a těla a hlubší koncentraci. Kultivovat tělesný pohyb a jeho záznam na stopu vědomou.

Metoda vědomé stopy pohybu je primárně určena k rozvoji grafomotoriky předškolních dětí a jako taková se již od roku 2005 úspěšně uplatňuje v praxi.

Seminář pro dospělé vychází ze zkušeností seminářů Metody vědomé stopy pohybu akreditovaných MŠMT ČR, které lektoruji, jakož i z vedení pravidelných lekcí tai-chi. Poznatky této dvojí praxe mě přivedly k přesvědčení, že Metoda má co nabídnout i dospělým.
Jste zváni to ověřit.

Předchozí výtvarné ani pohybové zkušenosti nejsou podmínkou účasti!

V případě zájmu je možné realizovat seminář po domluvě i mimo Prahu anebo ve vámi navrženém místě a termínu.

Počet míst je omezen! Zájemci se můžou hlásit do 10.9.2018 

Přihlášky mailem anebo telefonicky na:

kontakt

 

Vědomá stopa pohybu pro dospělé - 3 hodinový workshop, 11.7.2018

Výtvarné potřeby Antonín Vrba, Praha 9 Kbely

https://www.antoninvrba.cz/vedoma-stopa-pohybu

Napadlo vás někdy, že písmo a kaligrafie jsou záznam našeho vědomého pohybu?

V nabídce workshopu bude ukázka kultivace pohybu a následně jeho výtvarné stopy netradičními nástroji. Jako médium bude použita voda. Cílem je aktivní prožitek propojení mysli a těla a jeho kreativní výtvarná stopa jako základ pro další tvorbu. Výtvarná stopa bude vedena ve smyslu kaligrafie.

 

1. seminář  na Slovensku, v Bratislavě!!!

Ve dnech 19. - 21. 10. 2018 se bude konat první seminář MVSP na Slovensku. 

Organizuje a přihlášky přijímá pí. Katarína Kubasová, https://www.spolupredieta.sk/ a https://www.facebook.com/poruchyucenia/

Těšíme se na setkání v Bratislavě!

 

Pravidelná cvičení

Pro všechny, kteří již ve své praxi využívají, anebo se zajímají o Metodu vědomé stopy pohybu nabízím možnost přihlásit se do kurzu vědomý pohyb/ základy tchaj-ťi , anebo do kurzu vědomá stopa pohybu/ pro dospělé začátečníky.

Od října 2018 budou zahájeny kurzy v nových prostorech v Šaldově 5, Praha 8 Karlín

Detailní informace budou v průběhu léta postupně zveřejňovány.

Jednotlivé lekce nabízí základní seznámení s principy a postupy v pohybovém systému tchaj-ťi, který se v Metodě vědomé stopy využívá.

Seznámení s teoretickým východisky filosofie tchaj-ťi, jako je např. teorie pěti prvků, vazby na čínskou medicínu, dynamická harmonie kontrastů jin - jang apod.

Praxe cvičení tchaj-ťi je zaměřená na propojení mysli a těla, prohloubení dechu, uvolnění napětí a energetických bloků v těle, celkovou koordinaci pohybu a harmonizaci osobnosti. Tchaj-ťi pomáhá získat ztracený pocit celistvosti, je ověřený pomocník v boji se stresem a únavou, podporuje, rozvíjí a zachovává pružnost celého těla. V pravém slova smyslu nabízí meditaci v pohybu.

Samotná praxe tchaj-ťi se odehrává na základě pozorování a napodobování předváděného pohybu jednotlivých pozic a sestav. Cvičí se například Osm kusů brokátu, prvky z formy Otce a Matky stylu San Feng, dlouhé formy stylu Jang "108", masáže chodidel On Zon Su, základní cvičení ve dvojicích, tchuej-šou apod. Cvičení jsou vedená v klidném tempu, bez nároků na sportovní výkony a kondici účastníků, ale neopomíjejí i bojové aspekty umění tchaj-ťi. Cílem je relaxace, uvolnění, zlepšení koordinace a soustředění, zvyšování pružnosti, radost a celková harmonie. Jsou vhodná pro každý věk. Za příznivého počasí se dle možností cvičí venku.

Ochranná známka pro Metodu vědomé stopy pohybu

S potěšením oznamuji, že ke dni 4.1.2017 Úřad průmyslového vlastníctví ČR zapsal do rejstříku ochrannou známku

Metoda vědomé stopy pohybu pod číslem 357619

Metoda vědomé stopy v České televizi

1.12.2016 v České televizi v pořadu Sama doma byl dán prostor chatu a základním informacím ohledně Metody vědomé stopy pohybu:

první část

druhá část

Semináře v Praze

Nejbližší akreditovaný seminář v rozsahu 20 hodin k Metodě vědomé stopy pohybu se bude konat ve třech dnech:

4., 18. a 25. 1. 2019 vždy od 9-16 hodin v DYS-centru Praha, jako seminář č.34 pod názvem:

34. Písmo jako vědomá stopa pohybu aneb cvičení a malování s prvky tchaj-ťi (Metoda vědomé stopy pohybu)

Přihlášky přijímá a vyřizuje DYS-centrum Praha

 

Semináře mimo Prahu

V případě zájmu je možné realizovat seminář i mimo Prahu na místě a v termínech, které se určí na základě domluvy přímo se mnou. 

Po absolvování semináře v rozsahu 20 hodin obdržíte Certifikát o absolvování, který vás opravňuje Metodu vědomé stopy pohybu využívat ve své praxi.

 

Metoda vědomé stopy pohybu v MŠ Sokolovská, Praha 8

S politováním musím oznámit, že ve školním roce 2017/2018 se lekce Metody vědomé stopy pohybu v MŠ Sokolovská Praha 8 nebudou konat. Je tomu tak z důvodu změny ve ŠVP, který tuto aktivitu odsunul do odpoledních hodin a pravděpodobně z toho plynoucího nedostatečného počtu zájemců a také pozdního přihlášování dětí.

Věřím, že tato situace se časem vyvine příznivěji v závislosti na aktivním zájmu rodičů a vedení školy. Po vzájemné domluvě je možné lekce opět dětem i rodičům nabídnout.

 

18.11.2016 byla Metoda vědomé stopy pohybu prezentována v rámci semináře "Učíme se navzájem" pořádaného Státním zdravotním ústavem. program